Zapraszamy dzieci w wieku od 1,5 roku do 6 lat.

W ramach czesnego (950 zł) oferujemy:

Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zapewniamy pobyt wśród rówieśników w małych grupach, otaczając naszych podopiecznych ciepłem oraz profesjonalną opieką. Nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach.
Realizując zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wspólnie poznajemy świat rozwijając u naszych wychowanków kompetencje społeczne, intelektualne, fizyczne i emocjonalne.
Zapewniamy następujące zajęcia terapeutyczne:

Nasz kuchnia

Przedszkole posiada własną kuchnię, w której przygotowujemy posiłki ze świeżych, pełnowartościowych, wysokiej jakości produktów. Są one odpowiednio zbilansowane, przygotowywane na bieżąco. Jesteśmy otwarci na indywidualne diety dzieci.
Stawka żywieniowa dzienna:
4 posiłki – 15 zł
3 posiłki – 13 zł